Online first

Understanding commitment to agroforestry: a cross-sectional study among a sample of Nigerian farmers = Razumevanje predanosti kmetijsko-gozdarskim sistemom: presečna raziskava vzorca nigerijskih kmetovalcevFausat Motunrayo Ibrahim, Adebayo Samson Adeoye, Adenike...

Vol. 131 (2023)

Are Slovenia’s forests deviating from sustainable development? = Ali se slovenski gozdovi odmikajo od trajnostnega razvoja? Gal Kušar, Marko Kovač[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.2Prispelo / Received: 8. 5. 2023, Sprejeto / Accepted: 27. 6. 2023, Objavljeno / Published:...

Vol. 130 (2023)

Analiza izbranih drevesnih modelov razvoja gozdov, primernih za modeliranje na velikoprostorski ravni, in možnosti njihove uporabe v Sloveniji = Analysis of selected single-tree growth models suitable for large-scale modelling and their potential use in SloveniaJernej...

Vol. 129 (2022)

Strateški načrti v gozdarstvu  = Strategic plans in forestry  Janez Zafran, Marko Kovač[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.4Prispelo / Received: 2. 12. 2022, Sprejeto / Accepted: 29. 12. 2022, Objavljeno / Published: 31. 12. 2022   Funkcionalna ekologija rastlin: preverjanje...

Vol. 128 (2022)

Forestry and the 40th anniversary of IALE = Gozdarstvo in 40. obletnica organizacije IALE  Janez Pirnat[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.2Prispelo / Received: 20. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 22. 8. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022 Zakonodaja in pravni okviri...

Vol. 127 (2022)

Ocena stanja lesenega kipa japonski festival Tanake Eisakuja = Assessment of the condition of japanese festival, a wooden sculpture by Tanaka Eisaku  Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.1Prispelo / Received: 11. 1. 2022, Sprejeto /...