Vol. 133 (2024)

Patterns of deadwood volume and dynamics in slovenian forests  = Značilnosti in dinamika odmrlega lesa v slovenskih gozdovih  Gal Kušar, Mathias Neumann[PDF] DOI 10.20315/ASetL.133.1Prispelo / Received: 27. 11. 2023, Sprejeto / Accepted: 19. 2. 2024, Objavljeno /...

Vol. 132 (2023)

Patogenost izolatov izbranih vrst gliv na Pinus sylvestris L. in P. nigra Arnold = Pathogenicity of selected fungal species isolates on Pinus sylvestris L. and P. nigra Arnold Ana Brglez, Barbara Piškur, Nikica Ogris[PDF] DOI 10.20315/ASetL.132.1Prispelo / Received:...