Vol. 129 (2022)

Strateški načrti v gozdarstvu  = Strategic plans in forestry  Janez Zafran, Marko Kovač[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.4Prispelo / Received: 2. 12. 2022, Sprejeto / Accepted: 29. 12. 2022, Objavljeno / Published: 31. 12. 2022   Funkcionalna ekologija rastlin: preverjanje...

Vol. 128 (2022)

Forestry and the 40th anniversary of IALE = Gozdarstvo in 40. obletnica organizacije IALE  Janez Pirnat[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.2Prispelo / Received: 20. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 22. 8. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022 Zakonodaja in pravni okviri...