Patterns of deadwood volume and dynamics in slovenian forests  = Značilnosti in dinamika odmrlega lesa v slovenskih gozdovih  Licenca Creative Commons
Gal Kušar, Mathias Neumann
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.133.1
Prispelo / Received: 27. 11. 2023, Sprejeto / Accepted: 19. 2. 2024, Objavljeno / Published:  21. 6. 2024

Cene gozdnih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2018-2022 = Prices of forest land in Slovenia in the period  Licenca Creative Commons
Matjaž Dovečar, Jaša Saražin, Matevž Triplat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.133.2
Prispelo / Received: 17. 10. 2023, Sprejeto / Accepted: 29. 1. 2024, Objavljeno / Published: 21. 6. 2024

Lastnosti lesa iz rudnika Sitarjevec  = Properties of wood from the Sitarjevec mine Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik, Andreja Pondelak, Andrijana Sever Škapin, Angela Balzano, José Gonçalves
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.133.3
Prispelo / Received: 10. 1. 2024, Sprejeto / Accepted: 27. 3. 2024, Objavljeno / Published: 21. 6. 2024