Vol. 131 (2023)

Are Slovenia’s forests deviating from sustainable development? = Ali se slovenski gozdovi odmikajo od trajnostnega razvoja? Gal Kušar, Marko Kovač[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.2Prispelo / Received: 8. 5. 2023, Sprejeto / Accepted: 27. 6. 2023, Objavljeno / Published:...

Vol. 130 (2023)

Analiza izbranih drevesnih modelov razvoja gozdov, primernih za modeliranje na velikoprostorski ravni, in možnosti njihove uporabe v Sloveniji = Analysis of selected single-tree growth models suitable for large-scale modelling and their potential use in SloveniaJernej...