Are Slovenia’s forests deviating from sustainable development? = Ali se slovenski gozdovi odmikajo od trajnostnega razvoja? Licenca Creative Commons
Gal Kušar, Marko Kovač
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.2
Prispelo / Received: 8. 5. 2023, Sprejeto / Accepted: 27. 6. 2023, Objavljeno / Published: 30. 11. 2023  

Zagotavljanje migracijskih koridorjev za prostoživeče živali na območju železniške infrastrukture = Providing wildlife corridors in the area of railway infrastructure   Licenca Creative Commons
Samar Al Sayegh Petkovšek, Klemen Kotnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.3
Prispelo / Received: 14. 4. 2023, Sprejeto / Accepted: 28. 6. 2023, Objavljeno / Published: 30. 11. 2023

Predlogi za kartiranje izbranih skupin gozdnih funkcij in njihovo podporo z izbranimi gozdnogospodarskimi ukrepi = Proposals for mapping selected groups of forest functions and their support with selected forest management measures  Licenca Creative Commons
Janez Pirnat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.4
Prispelo / Received: 17. 4. 2023, Sprejeto / Accepted: 22. 9. 2023, Objavljeno / Published: 30. 11. 2023