Voščilo

Bralkam in bralcem revije Acta Silvae et Ligni želimo mirne božične in novoletne praznike ter uspešno in ustvarjalno novo leto 2021. We wish all readers of Acta Silvae et Ligni a very Happy Holiday season and a peaceful and prosperous New Year 2021.

Vol. 123 (2020)

Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purk.) v generativnem semenskem nasadu Počivalnik pri Postojni = The success of Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purk.) in the Počivalnik generative seed plantation near Postojna Sebastian Bambič, Kristjan Jarni, Gregor...

Vol. 122 (2020)

Analiza uspešnosti prodaje gozdnih lesnih sortimentov v gozdarski zadrugi lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak = Analysis of the effectiveness of forest wood products sales in the Pohorje – Kozjak private forest owner cooperative Gregor Černač, Špela...