ACTA SILVAE ET LIGNI je edina slovenska znanstvena revije, ki objavlja članke s področja gozda in gozdarstva, lesarstva, gozdnega prostora, narave ter okolja. Revija Acta Silvae et Ligni izhaja v tiskani in elektronski obliki. Namen revije je izmenjava najnovejših znanstvenih dognanj med znanstveniki in strokovnjaki iz regije in na širši mednarodni ravni, ki delujejo na področjih gozda in gozdarstva, lesarstva, gozdnega prostora, narave in okolja. Revija podpira razvoj strokovne in znanstvene terminologije v slovenskem jeziku. Recenzirani znanstveni in strokovni članki so lahko objavljeni v slovenskem jeziku z angleškim izvlečkom ali v angleškem ali enem od uradnih IUFRO jezikov (španski, nemški, francoski) s slovenskim izvlečkom.

Revija je vključena v zbirke: COBIB.SI, CAB Abstracts, FSTA, EBSCO, CROSSREF, DOAJ, ROAD, Web of Science E-SCI (Emerging Sources Citation Index).

Revija izhaja v tiskani obliki trikrat letno. Acta Silvae et Ligni objavlja članke pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-SA). Licenca Creative Commons

Recenzijski postopek

Revija objavlja znanstvene in strokovne članke, ki še niso bili objavljeni ali niso v postopku za objavo v drugih publikacijah in so bili sprejeti s strani uredniškega odbora ter so pridobili pozitivno mnenje recenzentov. Vsi prejeti prispevki so recenzirani po načelu dvojno slepe recenzije s strani vsaj dveh recenzentov, ki v največji meri onemogoča identifikacijo avtorja in recenzenta.  Navodila recenzentom.

Strošek objave

Acta Silvae et Ligni kot revija z diamantnim odprtim dostopom ne zaračunava stroškov objave obdelave člankov (article processing charges, APC). Naši viri dohodka so naročnine na tiskano različico revije in sofinanciranje s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija (ARRS)Objavljeni prispevki v Acta Silvae et Ligni niso honorirani. 

Revija izhaja v sozaložništvu: 

    

Naslov uredništva

Gozdarski inštitut Slovenije, Gozdarska knjižnica, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-naslov: editor@asetl.si

Naročanje, reklamacije

Naročila na revijo Acta Silvae et Ligni sprejema uredništvo in velja do preklica. Naročniki so dolžni poravnati letno naročnino po prejemu računa. v roku po prejemu obvestila. Cena posamezne številke znaša 25 EUR (cena vključuje 5 % DDV). Reklamacije sprejemamo neposredno na naslov uredništva ali na e-naslov editor@asetl.si in jih rešujemo v najkrajšem možnem času.

Posamezne številke je možno dobiti v Gozdarski knjižnici, kontakt: gozdarska.knjiznica@gozdis.si.

Zgodovina revije

Revija izhaja neprekinjeno od leta 1947, a je svoje ime prilagajala času in prostoru. Pretekli naslovi revije:

 • Izvestja Gozdarskega inštituta Slovenije = Reports of the Forest Institute of Slovenia (ISSN 1408-3450), naslov izhajal v obdobju 1947–1949;
 • Zbornik – Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije = Proceedings – Institute for forest and wood economy of Slovenia, (ISSN 0350-0187), naslov izhajal v obdobju 1957–1971;
 • Zbornik gozdarstva in lesarstva = Research reports – forest and wood science & technology (ISSN 0351-3114), naslov izhajal v obdobju 1973-2013. 

Arhiviranje 

Revija Acta Silvae et Ligni se zavezuje, da bo skrbela za e-dostop do vseh na spletu objavljenih vsebin. Objavljeni članki so naloženi v repozitorij DiRROS repozitorij (Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije), katere Highwire Press na vsaki strani označi z metapodatki, ki so kompatibilni z OpenAire OAI-PMH 3.0 (vir). Za digitalno arhiviranje revija uporablja Digitalno knjižnico Slovenije – dLib.si z dodatno varnostno kopijo vseh člankov revije na strežnikih ARNES. Na spletni strani so objavljeni vsi članki objavljeni v reviji Acta Silvae et Ligni. V zaključni fazi je tudi digitalizacija člankov iz preteklih naslovov revije in večina člankov je že dostopna na isti spletni strani.

Statistika prenosov 

Statistični podatki o prenosih člankov se nahajajo na spletni strani. 

  Pretekli uredniki (številka in leto) 

  • Martin Čokl: 1 (1950) –14 (1976)
  • Janez Božič: 15 (1977)–18 (1980),
  • Janko Kalan: 19 (1981)
  • Janez Božič:20 (1982)–23 (1983)
  • Mitja Zupančič: 24–25 (1984)
  • Marija Grabec: 26 (1985)
  • Mitja Zupančič: 27 (1986)
  • Boštjan Košir: 28 (1987)
  • Iztok Winkler: 29–30 (1987)
  • Boštjan Košir: 31–32 (1988)
  • Iztok Winkler: 33–34 (1989)
  • Boštjan Košir: 35 (1990)
  • Aleksander Golob: 35–36 (1990)
  • Iztok Winkler: 37–38 (1991)
  • Marko Kmecl: 39 (1992)
  • Aleksander Golob: 40 (1992)
  • Iztok Winkler: 41 (1993)–45 (1994)
  • Boštjan Košir: 46–47 (1995)
  • Igor Potočnik: 48–51 (1996)
  • Robert Robek: 52–54 (1997)
  • Igor Potočnik: 55–57 (1998)
  • Robert Robek: 58–60 (1999)
  • Tom Levanič: 61–63 (2000)
  • Janez Krč: 64–66 (2001)
  • Hojka Kraigher: 67–69 (2002)
  • Vesna Tišler: 70–72 (2003)
  • Janez Krč: 73–75 (2004)
  • Tom Levanič: 76–78 (2005)
  • Primož Oven: 79–81 (2006)
  • Aleš Kadunc: 82–84 (2007)
  • Tom Levanič: 85–87 (2008)
  • Sergej Medved: 88–90 (2009)
  • Klemen Jerina: 91 (2010)–96 (2011)
  • Tine Grebenc: 97 (2012)–105 (2014)
  • Sergej Medved: 106 (2015)–114 (2017)
  • Robert Brus: 115 (2018)–126 (2021)
  • Anže Japelj 127 (2022)-

   

  Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si