The influence of abiotic and biotic disturbances on the protective effect of alpine forests against avalanches and rockfalls = Vpliv abiotskih in biotskih motenj na varovalni učinek alpskih gozdov pr ed snežnimi plazovi in skalnimi podoriLicenca Creative Commons
Domen Oven, Barbara Žabota, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.121.1
Prispelo / Received: 11. 9. 2019, Sprejeto / Accepted: 16. 12. 2019, Objavljeno / Published: 1. 4. 2020

Reconstruction of rockfall activity through dendrogeomorphology and a scar-counting approach: a study in a beech forest stand in the Trenta valley (Slovenian Alps) = Rekonstrukcija podorne aktivnosti z uporabo dendrogeomorfologije in metode štetja poškodb: primer bukovih gozdov v dolini Trente (Slovenske Alpe) Licenca Creative Commons
Barbara Žabota, Daniel Trappmann, Tom Levanič, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.121.2
Prispelo / Received: 3. 9. 2019, Sprejeto / Accepted: 8. 1. 2020, Objavljeno / Published: 1. 4. 2020

Tehnična in estetska življenjska doba lesa = Technical and aesthetic service life of wood Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.121.3
Prispelo / Received: 29. 10. 2019, Sprejeto / Accepted: 4. 2. 2020, Objavljeno / Published: 1. 4. 2020

Morphological traits of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in international provenance tests in Bosnia and Herzegovina = Morfološke lastnosti rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v mednarodnih provenienčnih testih v Bosni in Hercegovini Licenca Creative Commons
Mirzeta Memišević Hodžić, Semir Bejtić, Selma Vejzagić, Dalibor Ballian
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.121.4
Prispelo / Received: 15. 11. 2019, Sprejeto / Accepted: 7. 2. 2020, Objavljeno / Published: 1. 4. 2020