Modeliranje višinske in debelinske rasti dominantnih dreves ter ocenjevanje indeksov produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč = Modeling height and diameter growth of dominant trees and estimating site productivity indices  Licenca Creative Commons
Andrej Bončina, Vasilije Trifković, Živa Bončina
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.1
Prispelo / Received: 28. 1. 2021, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

The influence of land use on the spatial distribution and intensity of heat islands in Slovenia = Vpliv rabe tal na prostorsko razporeditev in intenzivnost toplotnih otokov v Sloveniji? Licenca Creative Commons
Anica Simčič, Petra Pečan, Mojca Nastran, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.2
Prispelo / Received: 16. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 17. 5. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Značilnosti opravljanja sečnje in spravila v zasebnih gozdovih v Sloveniji = Characterisation of felling and skidding in private forests in Slovenia Licenca Creative Commons
Špela Ščap, Darja Stare, Nike Krajnc, Matevž Triplat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.3
Prispelo / Received: 25. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 27. 5. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Aktiviranje gospodarjenja v zasebnih gozdovih s poslovnim sodelovanjem med zasebnimi lastniki gozdov in ponudniki gozdarskih storitev: študij primera revir Vodice = Activating private forest management through business cooperation between private forest owners and forest service providers:a case study of the Vodice forest district  Licenca Creative Commons
Nina Iveta, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.4
Prispelo / Received: 8. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko glivnega razkroja lesa v Sloveniji = Influence of climate change on the dynamics of the fungal decay of wood in Slovenia  Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.5
Prispelo / Received: 6. 4. 2021, Sprejeto / Accepted: 14. 6. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021