Understanding commitment to agroforestry: a cross-sectional study among a sample of Nigerian farmers = Razumevanje predanosti kmetijsko-gozdarskim sistemom: presečna raziskava vzorca nigerijskih kmetovalcev
Fausat Motunrayo Ibrahim, Adebayo Samson Adeoye, Adenike Olubunmi Ajanaku, Bukola Hannah Ugege, Olajumoke Celinah Odeyale, Olabode Oluseye Olayemi, Oluwole Olalekan Oke
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.1
Prispelo / Received: 23. 3. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 7. 2023, Objava sprejete verzije / Online first of accepted version: 1. 8. 2023

The influence of storage conditions and DNA extraction protocol on the results of molecular analysis of the European spruce bark beetle (Ips typographus L.). = Vpliv postopkov shranjevanja in ekstrakcije celokupne DNA na rezultate molekularne analize osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.)
Zina Devetak, Andreja Kavčič, Maarten de Groot, Barbara Piškur
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.132.3
Prispelo / Received: 28. 8. 2023, Sprejeto / Accepted: 13. 12. 2023, Objava sprejete verzije / Online first of accepted version:  29. 12. 2023