Raba krmišč pri navadnem muflonu (Ovis orientalis musimon) na Gorenjskem = Use of artificial feeding sites by European mouflon (Ovis orientalis musimon) in the Gorenjska region, Slovenia
Žiga Marenk, Miha Krofel
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.118.1

Pregled metod za določanje številčnosti prostoživečih parkljarjev = Review of methods for determining the abundance of wild ungulates
Katarina Flajšman, Urša Fležar, Boštjan Pokorny, Klemen Jerina
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.118.2

Patterns of tree microhabitats across a gradient of managed to old-growth conditions: a case study from beech dominated forests of South-Eastern Slovenia = Drevesni mikrohabitati v bukovih gozdovih jugovzhodne Slovenije: primer gozdnih rezervatov Kobile in Ravna gora ter bližnjega gospodarskega gozda
Kristina Sever, Thomas A. Nagel
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.118.3

Reliefne značilnosti tal in objedanje mladja s strani velikih rastlinojedih parkljarjev v jelovo-bukovem gozdu = Topography and deer browsing in a mixed silver fir-beech forest
Dušan Roženbergar, Robert Klevišar, Jurij Diaci
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.118.4